Praktijktarieven 2023

Goedendag,

Vanwege stijgende kosten, onhaalbare kwaliteitseisen en lage tarieven, zie mij genoodzaakt de tarieven van niet verzekerde zorg drastisch te verhogen. Ik kan mij voorstellen dat u daar van schrikt en er vragen over heeft. Ik ga graag hierover met u in gesprek. Mijn intentie is om geld nooit het probleem te laten worden voor de behandeling van uw klachten. Samen komen we altijd tot een oplossing. De tarieven ziet u verderop  op de website.

Vergoedingen in 2023

Belangrijke informatie vergoedingen 2023

 

 

Veilige toegang

Oefenen met TV-Feedback

In diverse wetenschappelijke artikelen wordt het belang van feedback tijdens bewegen aangetoond. In de praktijk betekent dat vaak, dat de therapeut met woorden en met zijn of haar handen aangeeft wat er tijdens een beweging goed en minder goed gaat. Dit is voor sommige mensen een werkzame en prettige manier om bewegingen te (her)leren. Voor anderen is het niet zo geschikt. In de praktijk blijkt heel snel of deze aanpak wel of niet werkt. Sinds de zomer werkt fysiotherapie-Otterspoor met een groot beeldscherm en computer gestuurde beweging instructies voor het (her)leren van bewegingsvaardigheden, waarbij de patiënt via het beeldscherm informatie krijgt over de uitvoering van de beweging. Dit heet ook wel Virtual Reality Training (VRT). De kracht en charme van deze manier van leren zit in de vrijheid die de patiënt heeft om de beweging uit te voeren en daarbij de aandacht niet op het lichaam maar op het beeldscherm te richten. De bewegingen worden daardoor meer op een onbewust niveau  aangestuurd, waardoor er een grotere overeenkomst is met bewegen in het dagelijks leven. Dit wordt impliciet leren genoemd. Uiteraard blijft de rol van de fysiotherapeut om de patiënt aan te moedigen, te complimenteren en daar waar dat gewenst is aanwijzingen te geven voor een gewenste uitvoering van de bewegingen. De oefeningen gaan van eenvoudige balans- en evenwichtsoefeningen tot vaardigheden om hindernissen te ontwijken om een bepaald doel te bereiken. Er zijn ook oefeningen ter vergroting van de lichamelijke souplesse en vergroting van de spierkracht. Een andere mogelijkheid is om op een milde manier het algeheel uithoudingsvermogen te verbeteren, waarbij vooral de longen en het hart getraind worden. Het verbeteren van deze aerobe conditie wordt dan weer gebruikt om de bewegingsoefeningen langer vol te houden. Met name het plezier en de objectieve feedback is een mooie aanvulling op de bestaande oefeningen binnen de fysiotherapie.

Protectometer

Wetenschap en praktijk

De protectometer wordt nu bij vrijwel alle behandelingen gebruikt. De factoren die het welbevinden van de patiënt bedreigen en bevorderen brengen zij in een helder overzicht in kaart. Hij of zij maakt daarmee een instrument om bewust gezonde keuzes te maken voor zichzelf.

De patiënt maakt een lijst met factoren die bedreigend of stressvol zijn en een lijst met factoren die prettig zijn en een gevoel van veiligheid geven. Vervolgens kijkt de patiënt welke bedreigende factoren vermeden kunnen worden en welke minder bedreigend kunnen worden gemaakt. Tevens kijkt hij of zij naar de veilige gebeurtenissen en gaat die meer inbouwen in het dagelijks leven. Het effect is, dat het stressniveau van de patiënt daalt, waardoor stressgerelateerde klachten verminderen en het welbevinden toeneemt.

 

Dansant bewegen in de fysiotherapiepraktijk

Met ingang van 2016 wordt binnen de fysiotherapeutisch behandeling in praktijk Fysiotherapie-Otterspoor nog meer aandacht besteed aan kwaliteit van bewegen. Dit gebeurt nu met gebruikmaking van dansante principes uit de “Fundamentals van Barenieff” en de “LMA; Laban Movement Analysis”. Patiënten worden hiermee uitgenodigd tot meer vrijheid en expressie in bewegen, waardoor het functionele bewegen verbetert.

Mindfulness

Door het toepassen van mindfulness in de fysiotherapeutische behandeling gaat de patiënt beter voelen hoe een beweging verloopt. Door aandachtig bewegen ontstaat er met minder inspanning meer kwaliteit van bewegen. Het doel is: een vriendelijke en accepterende houding ontwikkelen in de relatie met het het lichamelijk functioneren.

Na het afronden van de mindful-trainer opleiding in juli 2014 zal er na de zomer een 8 daagse cursus starten: mindful bewegen (nadere informatie volgt).

Graded Motor Imagery behandeling

Met behulp van de Graded Motor Imagery (GMI) methode is het nu mogelijk mensen met chronische pijn of beperking van het gebruik van een deel van het lichaam te helpen. De behandeling berust op het principe, dat het geheugen van, het te behandelen deel van het lichaam, in de hersenen vervaagd is. Door gerichte oefeningen kan dit beeld in het geheugen weer opgebouwd worden, waardoor het bewegen met kwalitatief betere signalen wordt aangestuurd en de bewegingsfunctie door actief gebruik verbetert.

De methode is wetenschappelijk onderzocht en ontwikkeld door het Neuro Orthopaedic Institute in Australië (NOI)