Wetenschap en praktijk

De protectometer wordt nu bij vrijwel alle behandelingen gebruikt. De factoren die het welbevinden van de patiënt bedreigen en bevorderen brengen zij in een helder overzicht in kaart. Hij of zij maakt daarmee een instrument om bewust gezonde keuzes te maken voor zichzelf.

De patiënt maakt een lijst met factoren die bedreigend of stressvol zijn en een lijst met factoren die prettig zijn en een gevoel van veiligheid geven. Vervolgens kijkt de patiënt welke bedreigende factoren vermeden kunnen worden en welke minder bedreigend kunnen worden gemaakt. Tevens kijkt hij of zij naar de veilige gebeurtenissen en gaat die meer inbouwen in het dagelijks leven. Het effect is, dat het stressniveau van de patiënt daalt, waardoor stressgerelateerde klachten verminderen en het welbevinden toeneemt.