Tarieven fysiotherapie 2023

 

Prestatie Prijs
Zitting fysiotherapie € 42,00
Eenmalig consult € 60,00
Lange zitting € 48,00
Screening en intake en onderzoek € 48,00
Telefonische zitting (min 15 min) € 42,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 10,00
Niet nagekomen afspraak Volledig tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Kostprijs

 

  • Tarieven en voorwaarden per 01-01-2021 tot en met 31-12-2021

 

  • Op de tarieven is geen BTW van toepassing

 

  • De fysiotherapeut is BIG geregistreerd en staat in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

 

  • De rechten en plichten van de patient zijn binnen de praktijk vastgelegd in de ‘modelregeling fysiotherapeut-patient’ van het KNGF/NPCF

 

  • Op alle gegevens is het privacyregelement van toepassing Vanaf 25-5-2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Deze verordening omvat en vervangt de WPR.

 

  • Afspraken die niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd worden volledig bij u in rekening gebracht

 

  • Het kan zijn dat de behandeling niet aan uw verwachting heeft voldaan of dat u een klacht heeft over de praktijk. Het wordt op prijs gesteld als u dat rechtstreeks mondeling of schriftelijk kenbaar maakt. U kunt er ook voor kiezen om de klacht Te melden via de klachtenregeling van de beroepsvereniging; het KNGF.

 

  • Voor meer informatie over de klachtenregeling van het KNGF kunt u hier terecht.